HTML colors

Do HTML můžeme přidávat barvy, které jsou předdefinovány, ale i jako HEX, RGB, RGBA apod. Při kombinaci barev fontu a pozadí, je dobré používat nástroj pro kontrolu kontrastu. Všech cca 140 předdefinovaných HTML barev naleznete např. na Wikipedii. Barvy smuton.cz v...

HTML style

Díky atributu “style” lze přidat barvu, upravit velikost textu, font a další. <p>Běžný odstavec</p> <p style="color:red;">Červený text</p> <p style="color:#0A5493;">Modrý text</p> <p...

HTML list

V HTML lze vytvořit list pomocí tagů <ul> (nečíslovaný list), <ol> (číslovaný list) či odrážky <li>. <h2>Nečíslovaný seznam</h2> <ul> <li>SEO</li> <li>Tvorba webů</li> <li>Reklama na Faceboku a...

HTML button

HTML button, neboli tlačítko, lze definovat pomocí tagu <button>, přičemž lze do tohoto tagu vložit další elementy a tím tlačítko přizpůsobit. <button type="button">Klikněte na button</button> Do HTML tlačítka lze přidat skriptem odkaz....

HTML obrázek

Obrázky lze definovat tagem <img>, přičemž je potřeba znát cestu k obrázku src=”” a doplnit ALT atribut, případně šířku a výšku. Stejným způsobem lze vkládat i animované obrázky, respektive GIFy. <img...

HTML odkazy

Odkaz neboli tzv. link je v HTML definován tagem <a> a elementem “href”, který indikuje cílovou stránku. <a href="https://www.smuton.cz/">Odkaz směřující na home page Smuton.cz</a> <a href="https://www.smuton.cz/"...