HTML style

Díky atributu „style“ lze přidat barvu, upravit velikost textu, font a další.

<p>Běžný odstavec</p>
<p style="color:red;">Červený text</p>
<p style="color:#0A5493;">Modrý text</p>
<p style="font-size:35px;">Zvětšený text</p>

Díky atributu style můžeme změnit i celé pozadí. Stačí použít atribut style v části <body>.

<html>
<body style="background-color:powderblue;">

<h1>Nadpis H1</h1>
<p>Obyčejný text.</p>

</body>
</html>

Můžeme také změnit pozadí pouze v rámci jednotlivých atributů, nikoliv celé pozadí stránky.

<h1 style="background-color:powderblue;">Nadpis H1</h1>
<p style="background-color:orange;">Obyčejný text.</p>


Barva textu lze upravit podobným způsobem, a to změnou elementu „color“.

<h1 style="color:powderblue;">Nadpis H1</h1>
<p style="color:orange;">Obyčejný text.</p>

Pro změnu fontu písma použijeme element „font-family“.

<h1 style="font-family:verdana;">Nadpis H1</h1>
<p style="font-family:arial;">Obyčejný text.</p>

Změnu velikosti fontu vytvoříme elementem „font-size“.

<h1 style="font-size:300%;">Nadpis H1</h1>
<p style="font-size:150%;">Obyčejný text.</p>
<p style="font-size:22px;">Obyčejný text.</p>

Můžeme také písmo zarovnávat.

<h1 style="text-align:center;">Nadpis H1</h1>
<p style="text-align:center;">Obyčejný text.</p>

Hodnocení

HTML tahák