HTML odstavec

Odstavec neboli „paragraph“ je definován tagem <p>.

<p>Toto je obyčejný odstavec.</p>
<p>A toto také.</p>

Pokud bychom chtěli odstavec zalomit na nový řádek, je potřeba použít element <br>.

<p>Toto je obyčejný odstavec, 
který může být velmi dlouhý a proto 
jej můžeme, pokud potřebujeme,
zalomit na nový řádek.</p>

Pokud budeme psát v kódu text nad sebou, stejně se ve výsledku bude zobrazovat na jednom řádku. Za předpokladu, že nepoužijeme samozřejmě zmíněný tag <br>.

<p>Toto je obyčejný odstavec, který může být velmi dlouhý a proto jej můžeme, pokud potřebujeme,<br>zalomit na nový řádek.</p>

Můžeme ovšem použít tag <pre>, který respektuje jak mezery, tak i odstavce.

<p>Tag pre respektuje mezery a odstavce,
kdežto obyčejný odstavec ne.</p>

<pre>
   Krátký text,

   v jednom tagu a bez tagu br,

   který respektuje mezery a odstavce.
</pre>

Text můžeme oddělit oddělovačem / horizontální čárou, která bude vizuálně definovat změnu prostředí.

<h1>Nadpis H1</h1>
<p>Obyčejný odstavec.</p>
<hr> <!--Definuje horizontální čáru, která vizuálně oddělí prostředí.-->
<h2>Nadpis H2</h2>
<p>Obyčejný odstavec.</p>

Jednoduchý zápis v rámci dokumentu HTML.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Toto je obyčejný odstavec.</p>
<p>A toto také.</p>

</body>
</html>

Hodnocení

HTML tahák