HTML div

HTML div je definován tagem <div> a vymezuje určitý blok, který může obsahovat různé elementy a styly.

<div style="background-color:#B85151;color:white;padding:25px;">
  <h2>Lorem Ipsum</h2>
  <p>Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu.</p>
  <p>Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.</p>
</div> 
Hodnocení

HTML tahák