Linkbaiting

Co je Linkbaiting?Linkbaiting je v podstatě lákání ostatních, aby něco udělali, aniž by přiměřeně poskytovali jakoukoli hodnotu za to, co jim nabízíte. Samotná fráze „link“ jednoduše znamená strategicky zahrnout odkazy do článku či blogového příspěvku, webové stránky...

HTTP / HTTPS

Co je to HTTP?Co je HTTP neboli Hypertext Transfer Protocol? HTTP je protokol určený pro komunikaci mezi WWW servery a nejčastěji webovým prohlížečem uživatele. Protokol HTTP slouží pro přenos dokumentů ve formátu HTML, XML, ale i jiných typů souborů.Důležité pro...

Co je SEO? ?

Co je to SEO?SEO vychází z anglických slov Search Engine Optimization, často špatně označováno jako Search Engine Optimalization. Česky se to pak nejčastěji překládá jako optimalizace (webu) pro vyhledávače. SEO souvisí i s online marketingem (zkráceně SEO mkt) či...

SEO copywriting

SEO copywriting se občas zaměňuje jako SEO copyrighting (nebo dokonce copyriting), což ale s copywritingem nemá nic společného, neboť copyright znamená v překladu autorská práva. Správný výraz SEO copywriting je obor / disciplína, která se zaměřuje na psaní nejen...

Title tag (titulek)

Title tag, nebo také titulek, je jeden z nejdůležitějších SEO faktorů. Titulek, v kódu <title>text titulku</title>, se zobrazuje v organickém vyhledávání vždy nad meta description a měl by výstižně zobrazovat co se na dané stránce nachází. Title tag také...

Meta description

Meta description (meta popisek), někdy špatně označováno jako meta title nebo seo popis, je popisek konkrétní stránky a měl by shrnovat, co uživatelé mohou na stránce očekávat. Meta description by měl být vždy originální (nikoliv zkopírovaná část z textu stránky) a je...