fbpx

SEO copywriting

SEO copywriting se občas zaměňuje jako SEO copyrighting (nebo dokonce copyriting), což ale s copywritingem nemá nic společného, neboť copyright znamená v překladu autorská práva. Správný výraz SEO copywriting je obor / disciplína, která se zaměřuje na psaní nejen...

Title tag (titulek)

Title tag, nebo také titulek, je jeden z nejdůležitějších SEO faktorů. Titulek, v kódu <title>text titulku</title>, se zobrazuje v organickém vyhledávání vždy nad meta description a měl by výstižně zobrazovat co se na dané stránce nachází. Title tag také dokáže...

Meta description

Meta description (meta popisek), někdy špatně označováno jako meta title nebo seo popis, je popisek konkrétní stránky a měl by shrnovat, co uživatelé mohou na stránce očekávat. Meta description by měl být vždy originální (nikoliv zkopírovaná část z textu stránky) a je...

ALT atribut

ALT atribut, někdy také jako ALT tag či ALT text, znamená alternativní text a měl by se psát ke každému obrázku, který nahrajete na web. ALT text popisuje co se na obrázku nachází. Napovíte tak vyhledávačům o čem obrázek je. Kolem obrázku by měl být napsán související...

Anchor text

Anchor text je text, který je viditelný místo dlouhé URL adresy. Pokud budeme psát SEO friendly článek, tak do obsahu musíme vkládat relevantní odkazy, které vložíme do nějakého slova a toto slovo je právě anchor text. Pokud jsme si vytvořili analýzu klíčových slov,...

Noindex

Noindex je meta tag, který doporučuje vyhledávačům, aby danou stránku neindexovali, což je zjevné již podle rozdělení slov na ,,no index“. Vyhledávače však stránky označené noindex i přesto mohou procházet a to např. pokud zakážete procházení robotů pomocí...