Pokročilé Google vyhledávání pomocí operátorů

autor: | 2.Srp 2021

Rozšířené pokročilé vyhledávání na Google pomocí operátorů

Díky pokročilému Google vyhledávání pomocí operátorů (tzv. Google Search Operators), můžeme ve vyhledávači najít mnohem relevantnější výsledky než u běžného hledání, kdy zadáme do vyhledávacího pole pouze jednoduchou frázi. Použití Google vyhledávacích operátorů se nám může hodit nejen v SEO či copywritingu, ale i při hledání běžných dotazů. Často lidé hledají např. telefonní čísla, konkrétní obsah na určitém webu apod., přičemž při použití Google operátorů docílí mnohem relevantnějších výsledků.

Každý vyhledávač (např. Seznam / Google) může mít samozřejmě své operátory, nicméně v tomto článku se podíváme pouze na Google operátory a zaměřím se převážně na to, v čem nám mohou pomoci v rámci optimalizace webu, copywritingu či linbuildingu.

Obsah článku

Přehled užitečných Google operátorů

site:

Hledaný výraz společně s operátorem site: zajistí, že vyhledávač Google bude hledat v rámci zadaného webu. Užitečný operátor nejen pro interní linkbuilding, ale i třeba pro analýzu konkurence, kontrolu nezabezpečených stránek http (společně se znakem hvězdičky * apod.), hledání duplicitního obsahu a mnohem více.

Příklad: site:smuton.cz

intitle:

Díky operátoru intitle: se Google vyhledávač zaměřuje na titulek stránek. Právě titulku musí být text, který vložíte společně s tímto operátorem. V případě vložení více hledaných slov ovšem může dojít k tomu, že ne všechna slova v titulu budou. Pokud chceme, aby titulek obsahoval všechna slova, můžeme použít např. operátor allintitle.

Příklad: intitle:seo

allintitle:

Podobný operátor jako intitle:, nicméně k tomuto operátoru můžete napsat více slov, přičemž výsledek hledání bude, že všechna zapsaná slova musí být v titulku.

Příklad: allintile:seo analýza kw

inurl:

Google se zaměří, zda námi vyhledávaná fráze se nachází v URL hledaných stránek a pokud ano, vrátí nám ji v SERPu.

Příklad: inurl:seo analyza kw

allinurl:

Stejné jako intitle, ale v tomto případě musí obsahovat všechny námi zadaná slova.

Příklad: allinurl:seo search engine optimization

intext:

Google najde stránky, které obsahují námi vyhledávané fráze. Může to být kdekoliv na stránce. Najdou se ovšem i stránky, kde se nachází pouze jeden ze zadaných výrazů, nikoliv všechny.

Příklad: intext:optimalizace rychlosti webu

allintext:

Stejné jako intext, ale v tomto případě se na hledané stránce musí nacházet všechna zadaná slova.

Příklad: allintext:optimalizace rychlosti webu

přesný text

Pokud dáme hledaný výraz do „horních uvozovek“, docílíme toho, že Google nám vrátí výsledky, které musejí obsahovat přesný výraz, který hledáte, a to kdekoliv na stránce.

Příklad: „tvorba facebook kampaní smuton.cz“

OR nebo znak svislé čáry |

Operátorem OR, ale stejně tak i svislou čárou |, vyjadřujeme funkci nebo. Pokud chceme vyhledat více výrazů, v určitých případech je můžeme oddělit právě těmito operátory.

Příklad: seo OR analýza nebo stejný význam má také seo|analýza

AND

Podobné jako OR či |, ale v tomto případě má operátor význam slova a. Vyhledávaná slove se tedy nevylučují, ale naopak musí být vzata spolu.

Příklad: seo AND analýza

Znak mínus vylučuje daný výraz či frázi. V příkladu níže hledáme slovo seo, ale zároveň nechceme vracet výsledky, které obsahují slovo optimalizace. Lze také použít s jinými operátory.

Příklad: seo -optimalizace

*

Znak hvězdičky * dává prostor v podstatě pro cokoliv. Níže v příkladu hledáme slova seo a web, nicméně mezi nimi může být i jakékoliv jiné slovo. Výsledkem hledání může být i špatně nazývaná seo optimalizace webu 🙂

Příklad: seo -optimalizace

()

Závorky umožňují vložit více výrazů či operátorů najednou.

Příklad: (seo AND analýza) web

cache:

Operátor cache zobrazí poslední verzi webové stránky, která je v mezipaměti (pokud je indexovaná).

Příklad: cache:smuton.cz

filetyp:

Operátor filetyp umožňuje najít webové stránky, které obsahují, někde na webu, vyhledávaný formát.

Příklad: seo filetyp:xls

Google najde podobné stránky v souvislosti námi zadané stránky za operátorem related.

Příklad: related:ahrefs.com

Příklady použití Google operátorů

Praktické využití Google operátorů při vyhledávání

1. Vyhledat indexované URL webu

Google operátor site: vyhledá všechny indexované URL zadaného webu. Zároveň je v SERPu vidět datum poslední změny stránky (kdy naposledy provozovatel stránku upravil).

Rozšířené vyhledávání na Google: site:www.smuton.cz

Operátor size: na Google

2. Vyhledat subdomény webu

Operátor site: lze také použít na vyhledání všech subdomén na zadané doméně, které jsou v indexu, a to díky znaku *. Znak * nám říká, že v dané části (podle toho, kde se nachází) má najít jakýkoliv výraz.

V příkladu níže tedy říkáme Google vyhledávači, aby našel jakékoliv slovo, které se nachází před .smuton.cz a zároveň neobsahuje www (znak -). Což jsou právě všechny možné subdomény, které jsou v indexu.

Rozšířené vyhledávání na Google: site:*.smuton.cz -www

Vyhledání subdomény - Google

3. Vyhledat nezabezpečené URL (s http)

Díky tomuto pokročilému vyhledávání pomocí operátoru site: a inurl: lze vyhledat URL, která mají nezabezpečený protokol http místo správného https.

V tomto příkladu tedy říkáme Google vyhledávači, aby prohledat všechny indexované stránky smuton.cz, ale zároveň se v URL nesmí nacházet https, čímž docílíme toho, že najdete pouze stránky, které obsahují http. Následně můžeme tyto stránky opravit.

Rozšířené vyhledávání na Google: site:smuton.cz -inurl:https

Vyhledání nezabezpečené url

4. Vyhledat duplicitní / přesný obsah na zadaném webu

Operátor site: opět definuje, kde bude duplicitní obsah hledat. Větu či výraz, který má vyhledávač Google najít, následně napíšeme do uvozovek. Google tedy bude hledat přesný výraz, který se nachází na zadaném webu. Tímto způsobem však můžeme samozřejmě i jednoduše hledat konkrétní informace na konkrétním webu. Záleží, jak to, kdo pojme. V příkladu níže se nám v SERPu zobrazí všechny stránky na smuton.cz, které obsahují slovo SEO.

Můžeme také hledat více výrazů najednou, a to přidáním výrazů do závorek a oddělenými operátory OR či AND). Příklad: site:smuton.cz („seo“ AND „web“)

Rozšířené vyhledávání na Google: site:smuton.cz „seo“

Vyhledat duplicitní obsah

5. Najdi přesnou frázi kromě našeho webu

Vyhledá přesnou frázi, kterou zadáme do uvozovek, ale zároveň vyloučí, aby Google vyhledávač prohledával námi zadaný web (-site:smuton.cz). Toto pokročilé vyhledávání se nám může hodit jak při kontrole, zda nedochází k plagiátorství, tak i k inspiraci obsahu od konkurence atd.

Rozšířené vyhledávání na Google: -site:smuton.cz „seo“

Pokročilé vyhledávání - najdi frázi mimo náš web.

6. Vyhledat přesný text v title kromě našeho webu

Použijeme znak -, který vyloučí náš web a operátor intitle:. Do uvozovek zadáme text, který chceme vyhledat v titulku URL (v části head), kromě naší stránky. Opět to může být užitečné, pokud hledáme weby, které kopírují náš text anebo pro inspiraci či analýzu obsahu konkurence. Skvělé je, že můžeme použít více znaků mínus -, kdy vyloučíme více stránek.

Rozšířené vyhledávání na Google: intitle:“seo nástroje“ -smuton.cz

Operátor intitle vyhledá přesný text v titulu stránky

7. Vyhledat soubory na webu v určitém formátu

V případě, že chceme najít na konkrétním webu požadované soubory, použijeme operátor site: či operátor filetyp: a za něj napíšeme, v jaké formátu by soubor měl být. Pokud hledáme např. na webu smuton.cz soubory, které jsou v Excelu, zadáme za operátor filetyp:xls. Pro vyhledání souborů PDF bychom zadali pdf apod.

Tento způsob hledání se také může hodit bez použití operátoru site: a s použitím prosté fráze. Např. když bychom hledali materiály k výuce HTML

Vyhledat na Google, pomocí operátoru filetyp, soubory »

Operátor filetyp: (vyhledání souborů)

Hledat můžeme také více formátů souborů najednou, a to díky operátoru OR. Za operátor filetyp: napíšeme do závorek hledané formáty a oddělíme je OR.

Rozšířené vyhledávání na Google: intitle:“seo nástroje“ -smuton.cz

Vyhledání souborů v určitých formátech pomocí operátorů filetyp a OR

8. Hledání textu v titulku na určité téma

Pokud chceme vyhledat relevantní výsledky např. provozovatele webů, blogů či magazínů, kteří hledají copywritery, přičemž chtějí přispět článkem do jejich blogu (tzv. guest post), tak toto je dobrá technika pro získání zpětného odkazu na váš web, nicméně také do značné míry nebezpečná (pokud se to dělá špatně a článek nemá žádnou přidanou hodnotu apod.). Toto rozšířené vyhledávání v podstatě hledá URL, které obsahují v titulku přesné fráze (pište pro nás, napište pro nás) a zároveň se zaměřují na určitá témata (podnikání, seo).

Rozšířené vyhledávání na Google: (podnikání OR seo) intitle:(„pište pro nás“ OR „napište pro nás“)

Vyhledávání na Google - použití operátorů intitle, OR a ""

Místo operátoru OR lze také použít znak svislé čáry |, který operátor OR nahrazuje. Zápis je tedy podobný jako výše.

Operátor OR lze napsat také svislou čárou |. Má to stejný význam.

Pokud hledáme pouze jedno téma a jeden konkrétní výraz, který je v titulku, nemusíme používat operátor OR či znak svislé čáry. Pokud naopak chceme ještě více upřesnit hledání, můžeme použít operátor inurl:, kdy zadáme přesnou frázi, kterou má URL hledané stránky obsahovat.

Samozřejmě můžeme do pokročilého hledání na Google zakomponovat i operátor site: a znak minus -, který vyloučí nechtěný web.

Pokročilé hledání na Google pomocí operátorů intitle: a inurl:

Při hledání adekvátních výsledků v SERPu, můžeme také mířit pouze na určité TLD domény. V příkladu níže hledáme weby zaměřené na SEO nebo web, přičemž v titulku stránky musí mít text freelancer a zároveň seo a také hledáme pouze weby na .cz doméně. Takovéto pokročilé vyhledávání se může hodit např. při analýze konkurence. Přitom nemusíte používat drahé SEO nástroje.

Rozšířené vyhledávání na Google: (seo | web) intitle:(„freelancer“ AND „seo“) site:.cz

Google vyhledávání pomocí operátorů a to pouze .cz domény

9. Hledání autora / člověka, který se zaměřuje na určité téma

Díky této kombinaci operátorů můžeme např. najít obsah, na kterém je námi hledaný autor zmíněn, což může být i dost často obsah, který sám autor vytvořil. Pokud tohoto autora sledujeme, může to být pro nás užitečné. V příkladu níže také vylučujeme jeho vlastní web, protože tento web známe a chceme najít jiný další obsah.

Rozšířené vyhledávání na Google: (seo | web) intitle:(„freelancer“ AND „seo“) site:.cz

Vyhledání obsahu, ve kterém je zmíněn vyhledávaný autor

10. V titulku stránky musí být všechen hledaný text

Operátor allintitle: prakticky může nahradit operátor intitle:. Operátor allintitle: můžeme použít v případě, kdy chceme, aby stránky, které hledáme, obsahovaly všechen text, který napíšeme do vyhledávání.

Rozšířené vyhledávání na Google: allintitle: seo freelancer

Operátor allintitle:

11. Najděte stránky s užitečným obsahem

Chcete najít seo checklist nebo se inspirovat od ostatních? Ten, kdo jej vytvoří, jistě umístí slovo SEO checklist do titulku stránky. Použijeme tedy operátor intitle: a zadáme frázi jako např. „seo checklist“, který musí být umístěn v titulku hledaných stránek. Samozřejmě lze použít i pro cokoliv jiného.

Rozšířené vyhledávání na Google: seo intitle:“seo checklist“

Operátor intitle: a hledání užitečného obsahu

12. Podobný obsah k zadané stránce

Toto pokročilé vyhledávání na Google je vhodné např. v případě, kdy chcete najít podobné stránky, jako jste zadali do vyhledávání. To může být užitečné např. při linkbuildingu, kdy hledáte stránky s podobným zaměřením. Pro toto hledání použijeme operátor related: a za něj napíšeme URL stránky, ke které má vyhledávač najít podobné URL. Při testování s tímto operátorem Google nenachází mnoho výsledků při zadání méně známých URL.

Rozšířené vyhledávání na Google: related:ahrefs.com

Operátor related při pokročilém vyhledávání podobných stránek

13. Hledáme profily na sociálních sítích

Ať už chcete najít profily vašich oblíbených osob na sociálních sítích, abyste je mohli sledovat, nebo chcete nají pouze jejich kontakty, abyste je mohli oslovit s nabídkou, můžete použít tuto metodu hledání. Jednoduše zadáme jméno osoby, kterou chceme najít a poté do závorek, pomocí operátoru site:, na jakých sociálních sítích. U jména také můžeme přidat slovo, které je vystihuje, jako třeba jméno firmy, kde pracuje, jméno webu, do kterého píše apod.

Rozšířené vyhledávání na Google: smuton seo (site:facebook.com | site:instagram.com)

Vyhledávání profilů na sociálních sítích pomocí operátorů

14. Příležitost pro interní linkbuilding

Interní prolinkování webu je velmi důležité nejen pro vyhledávače, ale zejména také pro uživatele, kteří mohou webem plynule procházet. Následujícím pokročilým vyhledáváním objevíte příležitosti, kam byst mohli umístit interní odkaz. Navíc zdarma. Některé placené SEO nástroje totiž umožňují něco podobného, přitom si můžete vystačit s tímto základem.

Rozšířené vyhledávání na Google: site:smuton.cz intext:“jak na seo“

Operátory site a intext pro hledání přesného textu na stránce

Pokud chcete hledat příležitost, kde byste mohli umístit odkaz na váš web, respektive související text s vaším byznysem, můžete použít toto pokročilé Google vyhledávání s operátory site: a intext:. Za operátor intext napíšeme výrazy, které souvisejí s naším byznysem. Poté dostaneme výsledky, které můžeme zanalyzovat, zda se na některých stránkách nenachází obsah, do kterého bychom mohli zakomponovat adekvátní obsah s odkazem na náš web. Samozřejmě s pomocí provozovatele webu 🙂

Rozšířené vyhledávání na Google: intext:(„seo konzultant“ OR „seo freelancer“) -site:smuton.cz

Hledání příležitostí pro linkbuilding pomocí operátorů

16. Sledování / analýza konkurence 

Podobně jako v bodě #4, tak i nyní použijeme operátor site: společně s výrazem, který ovšem nebudeme dávat do uvozovek, protože nehledáme zcela přesný výraz (samozřejmě i můžeme použít uvozovky), ale pouze obecné informace. Pro analýzu konkurence tedy můžeme zadat do vyhledávacího pole site:neilpatel.com/blog a přidat text advanced tips. Tímto zanalyzujeme články, které obsahují zmíněnou frázi a něco si z toho vzít.

Rozšířené vyhledávání na Google: site:neilpatel.com/blog advanced tips

Analýza konkurence s pomocí Google operátorů
5 / 5 - (hodnoceno: 1x)
Ondřej Smutný / Smuton.cz

Ondřej Smutný / Smuton.cz

Tvořím weby a zvyšuji návštěvnost